Tiêu đề văn bản Củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện ĐăkHàgiai đoạn 2023-2025
Số hiệu 53/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan