Tiêu đề văn bản Công điện: Về triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan