Tiêu đề văn bản Côn văn: áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (thay thế Văn bản số 3539/UBND-KGVX và 3805/UBND-KGVX)
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan