Đăk Hà triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Thứ hai, 05/02/2024 | 15:22

Video liên quan