Huyện Đăk Hà có thêm 2 xã đạt 19 tiêu chí xã Nông thôn mới

Thứ năm, 07/12/2023 | 09:36

Video liên quan