Tiêu đề văn bản Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam,năm 2023
Số hiệu 160/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Văn An
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan