Tiêu đề văn bản V/v cho học sinh, sinh viên, học viên dừng học tập trung tại các trường học để phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu 1466/UBND-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/05/2021
Ngày hiệu lực 09/05/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan