Dự HNTT sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và tổng kết cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký,kích hoạt tài khoản định danh điện tửcho công dân trên địa bàn tỉnh

Danh sách file (1 files)