Đánh giá kết quả thí nghiệm, thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh

Mô tả:

Sở Khoa học & Công nghệ Kon Tum vừa tổ chức đánh giá kết quả triển khai thí nghiệm, thuộc đề tài “nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum”.

Đề tài, do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ thực hiện, các đối tượng cây trồng thử nghiệm là mè, đậu xanh, đậu đen và bắp nếp trên diện tích 500 m2 đất lúa 2 vụ tại thôn 2 xã Đăk La, huyện Đăk Hà.

Ông Đào Minh Tâm, thôn 2 xã Đăk La, huyện Đăk Hà. (Hộ nhận thí nghiệm mô hình): “Tôi thấy, từ cây lúa trong vụ đông xuân này thì chuyển sang đậu, bắp, mè thì nó hiệu quả hơn; công, nước non ít nhưng đạt hiệu quả…ví dụ, trồng cây lúa thì một sào thu được  khoảng 4 triệu, nếu làm bắp thì một sào trong hai vụ thu được 12 triệu…”.

Đề tài được triển khai từ tháng 10/2016 đến tháng  10/2019. Đánh giá kết quả bước đầu là cơ sở đề xuất phương án bổ sung đối tượng cây trồng, cơ cấu mùa vụ, xác định đối tượng cây trồng có khả năng chịu hạn và thích hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh. ThS. Trương Công Cường-Viện KHKTNN Duyên hải Nam trung bộ: Đánh giá kết quả bước đầu thì hai đối tượng cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như đậu đen và bắp nếp. Đối với bắp nếp cho 7-8 triệu trên sào/vụ; đậu đen 4-5 triệu/vụ. Do vậy chúng tôi xác định được hai đối tượng cây trồng này có thể thay thế cây lúa trên đất hai lúa hoặc trồng trên đất bỏ hoang”.

Được biết, đề tài được thực hiện thí nghiệm tại 4 địa phương trên địa bàn toàn tỉnh là TP Kon Tum, huyện Đắk Hà, Sa Thầy và huyện Kon Rẫy.

Thế Quỳnh (Đài TT-TH huyện Đăk Hà)  

Tác giả: Thế Quỳnh (Đài TT-TH huyện Đăk Hà)  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn