Tiêu đề văn bản Thông báo kết quả thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện
Số hiệu 224/UBND-TB Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan