A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Chi bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT

Sáng ngày 30/8, đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc của BTV Huyện ủy với chi bộ Phòng NN và PTNT để nắm bắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Bí thư chủ trì buổi làm việc

 

Dự làm việc có đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Thế Quyền – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

Theo báo cáo của chi bộ Phòng NN và PTNT huyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chi bộ đã tiếp thu đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn triển khai tốt các hoạt động trên lĩnh vực Nông  lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế nông hộ, trang trại, kinh tế hợp tác xã Nông, Lâm nghiệp gắn với ngành nghề ở nông thôn. Bên cạnh đó, chi bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn coi trọng công tác rèn luyện, giáo  dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên…

Đồng chí Phạm Văn Lập - UVBTV HUyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chi bộ Phòng NN và PTNT đã đề xuất BTV Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng được phân công phụ trách tùng tiêu chí thuộc bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương triển khai thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ về xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị huyện quan tâm tạo điều kiện đầu tư cơ sử vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Bí thư HU kết luận buổi làm việc

Sau khi lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các thành viên dự buổi việc đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực của chi bộ, cơ quan phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. Đồng thời đề nghị Chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, Đảng viên, nâng cao hiệu lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Tổ chức chỉ đạo rà sát, tham mưu lãnh đạo Huyện ủy, HĐND - UBND huyện đánh giá toàn diện các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2023 theo Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 13/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về. Tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, Đề án phát triển Nông nghiệp – Nông dân - Nông thôn và các chương trình MTQG thuộc thẩm quyền tham mưu, trong đó có chương trình MTQG về xây dựng NTM, NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu; Tập trung rà soát thực trạng và tham mưu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Hỗ trợ các chủ thể, người dân thành lập và duy trì hoạt động các HTX, các hình thức tổ chức sản xuất tập thể, chuyển giao KHKT, phát triển Nông nghiệp ứng dụng CNC, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Trọng tâm là phát triển Nông nghiệp chế biến gắn ới xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng, có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định. Hạn chế và khắc phục tình trạng làm theo phong trào, thiếu bền vững.

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho BTV Huyện ủy đánh giá lại thực trạng chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng sản phẩm Cà phê Đăk Hà vươn tầm Quốc tế (bao gồm đánh giá sản lượng sản phẩm Cà phê thành phẩm xuất xuất ra thị trường thế giới). Tham mưu công tác phát triển rừng, trồng rừng phân tán và tăng cường kiểm soát, quản lý chất lượng các loại cây giống, vật tư nông nghiệp. Theo dõi, đôn đốc các địa phương đánh giá sát thực công tác trồng và phát triển các loại cây trồng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, các địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả việc phân khai các nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG được triển khai trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm bắt, dự báo và triển khai công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên các loại cây trồng vật nuôi.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan