Tiêu đề văn bản KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức cấp xã năm 2024
Số hiệu 83/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan