A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 6

Ngày 03/7, uBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Trong 6 tháng đầu năm 2024,UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, địa phương bám sát sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND huyện để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác trọng tâm năm 2024 đã đề ra; phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công, nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu UBND huyện. Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ và Nghị quyết số 24- NQ/TU ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II năm 2024.

Sau khi nghe, làm rõ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theioo đó, đồng chí đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các nội dung trong chương trình công tác trọng tâm năm 2024 đã đề ra; phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công, nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu UBND huyện. Tăng cường kiểm tra cây giống đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi xuống giống trồng. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2024 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn. Chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ. Kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, cắt tỉa cây xanh... các công trình có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa để đặt biển cảnh báo cho người dân.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì kết luận phiên họp

Đồng chí yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, các loại khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức tuyên truyền, vận động và thực hiện đảm bảo công tác xã hội hóa đầu tư nâng cấp vỉa hè đường Hùng Vương, giai đoạn 1 đúng tiến độ quy định. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình tham gia liên danh, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, với quy mô lớn theo hướng hàng hóa, tạo nhiều sản phẩm có thế mạnh của từng địa phương. Quán triệt, phổ biến các quy định đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong thực thi công vụ.

Đối với các địa phương, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 26-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tập trung rà soát quỹ đất, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, gắn với việc cải tạo vườn tạp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Tiếp tục tập trung các giải pháp, nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu Đăk Long đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2024. Quản lý tốt học sinh trong dịp hè, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Thường xuyên triển khai nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan