A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia do Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum quy tập trong mùa khô năm 2023-2024

    Triển khai thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về Đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia do Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum quy tập trong mùa khô năm 2023-2024;

     Nhằm thể hiện sự tri ân của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đối với các liệt sĩ; đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia đã chiến đấu anh dũng vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ khát vọng cống hiến, noi gương các anh hùng liệt sĩ; xác định rõ vinh dự, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 16/05/2024 và Công văn số 1899/UBND-VX ngày 29/05/2024 yêu cầu phối hợp hiệp đồng tổ chức chặt chẽ, chu đáo trong công tác tổ chức Đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia do Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum quy tập trong mùa khô năm 2023-2024.

    1. Nội dung thực hiện:

    Tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào và Campuchia về nước; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian đưa hài cốt liệt sĩ về nước và thời gian diễn ra Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.  

     Treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị và nhà ở của Nhân dân dọc hai bên đường Quốc lộ 14. 

     Huy động và vận động Nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên và học sinh ra đứng hai bên đường Quốc lộ 14 đón hài cốt liệt sĩ về nước. 

    2. Thành phần, thời gian, địa điểm thực hiện:

   - Thành phần: Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và bà con nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

    - Thời gian

   + Triển khai công tác tuyên truyền: Thực hiện thường xuyên, cao điểm từ ngày 30/5/2024 đến ngày 04/6/2024. 

   + Treo cờ Tổ quốc: Từ 07giờ00 ngày 02/6/2024 đến 17giờ00 ngày 04/6/2024. 

   + Tổ chức lực lượng đón hài cốt liệt sĩ về nước: Dự kiến từ 14 giờ 15 phút ngày 04/6/2024 (thứ ba) đoàn đi đến Đăk Hà. 

    - Địa điểm: Xã Đăk La, Thị trấn Đăk Hà, xã Đăk Mar và xã Đăk Hring

    Nhằm đảm bảo lực lượng tổ chức đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia do Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum quy tập trong mùa khô năm 2023-2024 đảm bảo, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

    Xem chi tiết toàn văn bản:

        Kế hoạch 82-KH-UBND_Kế hoạch đón hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, Campuchia do đội K53 BCHQS Kon Tum quy tập

       Công văn 1899-UBND_Vv triển khai Kế hoạch đón hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, Campuchia do đội K53 BCHQS Kon Tum quy tập

 

 

Tin liên quan