A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 được Bộ VHTTDL giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện, dự kiến khai mạc vào tháng 12.2024 tại Hà Nội.

 Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng trong năm 2024, với mục đích tổng kết quá trình lao động sáng tạo của các tác giả và tôn vinh tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, xuất sắc được sáng tác từ năm 2022-2024, lứa tuổi từ 18 -35. 

Đây là "sân chơi" thiết thực, tạo điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, công bố, phổ biến tác phẩm và phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, thể hiện cách nhìn riêng về đời sống đương đại, quan điểm sáng tác của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia Festival là các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ từ 18 đến 35 tuổi, là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam sống ở nước ngoài. Đề tài sáng tác tự do. Khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội đương đại; tác phẩm sáng tác về các nhân vật và sự kiện lịch sử của đất nước. Không vi phạm Điều 8 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2.10.2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Không vi phạm quy định pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Mỗi tác giả được gửi tham gia 3 tác phẩm/ bộ tác phẩm. Các tác phẩm gửi tham gia Festival Mỹ thuật trẻ là tác phẩm được sáng tác mới trong 2 năm (2022 -2024) chưa gửi tham gia các sự kiện mỹ thuật có quy mô toàn quốc do Bộ VHTTDL tổ chức.

BTC tuyển chọn tác phẩm qua 2 vòng. Vòng 1, tác giả gửi ảnh màu chụp tác phẩm, file video, clip tác phẩm (video art, trình diễn…) tham gia tuyển chọn vào trưng bày. Vòng 2: sau khi có kết quả tuyển chọn tại Vòng 1, BTC gửi thông báo đến tác giả có tác phẩm được chọn qua vòng 1, gửi tác phẩm đến địa điểm tập kết để tiếp tục xem xét, chấm chọn giải thưởng, trưng bày triển lãm.

Các tác phẩm gửi tham gia thuộc các loại hình nghệ thuật sau hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật hình ảnh và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

Thời gian nhận ảnh chụp tác phẩm; USB lưu file tác phẩm tính đến hết tháng 8.2024.

Nhận ảnh trực tiếp tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Phòng Mỹ thuật, tầng 3, số 38 Cao Bá Quát, TP. Hà Nội). Email:festivalmythuattre2024@gmail.com.

Thời gian nhận tác phẩm trực tiếp dự kiến vào tháng 10.2024.

Về cơ cấu giải thưởng, BTC sẽ trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba; 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, có 2 giải thưởng đồng hạng cho các tác phẩm là đồ án tốt nghiệp của các trường mỹ thuật. Dự kiến, BTC sẽ mời các cơ quan, đơn vị, tổ chức trao thêm các giải thưởng khác./.

Xem thông báo thể lệ:

  1. CV 289_Cục Mỹ thuật-nhiếp ảnh-triển lãm_Thông báo tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ Lần thứ 7 năm 2024

  2. CV tuyên truyền thông tin Festival Mỹ thuật lần thứ 7 năm 2024

 

 


Tin liên quan