Tiêu đề văn bản Về việc xin phân khaichi tiết kế hoạch vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 3)
Số hiệu 113/TTr-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan