Tiêu đề văn bản Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Phòng Kinh tế và Hạ tầnghuyện ĐăkHà
Số hiệu 04/2023/QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan