Tiêu đề văn bản KH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2024
Số hiệu 89/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan