Đăk Hà: Tổ chức phiên chợ nông nghiệp sạch năm 2022
Đăk Hà: Tổ chức phiên chợ nông nghiệp sạch năm 2022
Nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, UBND huyện Đăk Hà chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch tổ chức ...
Đọc thêm