A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị BCH Hội Nông dân huyện lần thứ II

Ngày 13/7, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị BCH lần thứ II gắn với sơ kết phong trào công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai thực nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thông qua dự thảo Chương trình hoạt động toàn khóa; Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội; Quy chế hoạt động; Phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sơ kết phong trào công tác hội nông dân 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong 6 tháng đầu năm kết nạp được 165 hội viên, nông dân, đạt 55% kế hoạch năm, nâng tổng số hội viên cả huyện lên 8.640 hội viên. Thành lập được 01 chi hội nông dân nghề nghiệp và 02 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 38 thành viên tham gia. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức cho hội viên, nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023, kết quả có trên 2.000 hộ đăng ký hộ đạt SXKSD các cấp. Các cấp Hội đã vận động các hộ SXKDG trên địa bàn huyện giúp đỡ 472 ngày công lao động, tạo việc làm cho hơn 400 lao động có việc làm tại chỗ, có hơn 700 lao động có việc theo mùa vụ.

UBND huyện khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong phong trào công tác hội giai đoạn 2018 - 2023

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh được chú trọng. Trong 6 tháng, đã giải ngân 850 triệu đồng cho 16 hộ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, tỉnh. Từ nguồn vốn được vay, đã giúp hội viên nông dân xây dựng một số mô hình kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Phối hợp tổ chức 45 buổi Hội thảo chuyển giao kỹ thuật bón phân cho hội viên, nông dân và tín chấp hơn 250 tấn phân bón vay trả chậm để hội viên, nông dân kịp thời đầu tư chăm bón các loại cây trồng có hiệu quả.

Lãnh đạo huyện Đăk Hà trao đổi với doanh nghiệp và nông dân về định hướng phát triển cây Mắc ca bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội vận động hội viên nông dân ra quân đầu năm đóng góp 3.521 ngày công, tham gia tu sửa đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; Vận động 1.389 cán bộ hội viên nông dân ra quân trồng cây xanh nhân ngày Môi trường thế giới (5/6).

Bên cạnh, chủ động triển khai nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ, đòng hành cùng hội viên nông dân trong thực hiện Cuộc vận động “ Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng nào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Triển khai nhiệm vụ công tác Hội Nông dân 6 tháng cuối năm 2023

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Hội Nông dân huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền xây dựng năng lực, niềm tin, tự lực, tự cường trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đủ về số lượng và chất lượng, nhất là cán bộ trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp; bố trí cán bộ Hội các cấp, có trình độ, năng lực công tác, nhiệt tình, có uy tín với hội viên nông dân. Chú trọng phát triển hội viên mới và giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Điều lệ Hội, các nghị quyết, chương trình, đề án... ở các cơ sở Hội; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay từ chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sác, Quỹ Hỗ trợ nông dân…

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở nông thôn; Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ HTX nông nghiệp; nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; thành lập tổ Hội nghề nghiệp, phát triển kinh tế HTX theo hướng bền vững gắn với nhu cầu sản xuất, đời sống của các hộ xã viên, làm nền tảng vững chắc đđẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Gia đình văn hóa, xây dựng thôn, làng, khu dân cư tiên tiến; chống mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng với đó, phát động và tỏ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 – 24/3/2024).

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan