A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND huyện họp phiên họp thường kỳ tháng 9

Sáng ngày 29 tháng 9, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác tháng 10 năm 2022.

Theo đánh giá tại phiên họp, trong 9 tháng đầu năm 2022 với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với lộ trình đề ra; chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm thường xuyên; công tác chăm lo đời sống cho nhân dân được quan tâm chú trọng, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Quang cảnh phiên họp 

Về kinh tế thu tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 20/9/2022 là  430.857,39 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện là 8.749,54 ha, cây lâu năm là 21.891,63 ha. Đến nay, huyện Đăk Hà đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum công nhận 6 vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với quy mô 1.939 ha. Trên địa bàn huyện hiện có 21 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCCOP, trong đó có 7 sản phẩm đạt 4 sao, có 14 sản phẩm đạt 3 sao. Có 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Năm 2022 có 2 sản phẩm đăng ký nâng hạng. Các hoạt động thương mại và Dịch vụ  hoạt động ổn định, đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân trên địa bàn. Công tác kiểm tra hoạt động thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm, chú trọng. Công tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, các đơn vị trường đã tổ chức khai giảng năm học 2022-2023xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT, trong đó bảo đảm linh hoạt trong tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Tiếp tục giữ vững kết quả 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi. Tính đến tháng 9/2022, toàn huyện có 41 đơn vị trường học.

 

 

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại phiên họp 

Tại phiên họp sau khi các đại biểu tập trung thảo luận một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng  hóa. Tiếp tục nâng cao chất lượng các vùng phát triển diện tích chuyên canh sản phẩm chủ lực của huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng các xã đạt nông thôn mới theo lộ trình, phấn đấu đến cuối năm 2022 xã Đăk Ui, Ngọk Wang đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn huyện.

 
Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo 

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, tăng giảm thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người nhất là dịch Covid-19, sốt xuất huyết Dengue, nâng cao ý thức người dân tham gia tiêm đầy đủ các mũi vắc xin nhắc lại phòng, chống Covid-19. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. 


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan