A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

UBND huyện Đăk Hà phối hợp Trung tâm hành chính công tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Tham gia buổi tập huấn có Lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp và trực tiếp tham mưu (giải quyết) TTHC của các phòng ban, đơn vị huyện, các xã thị trấn.

Các học viên được truyền đạt các nội dung: Tổng quan về Thông tư số 01, ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đánh giá chất lượng thực hiện Quyết định số 766, ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; Hướng dẫn số hóa hồ sơ, tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi tiếp nhận thủ tục hành chính; Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng như tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia…

 

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử. Tạo bước thay đổi trong các quy trình xử lý, giải quyết công việc với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, triển khai đầy đủ, kịp thời có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay./.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan