A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”

Ngày 28-3, Trung tâm Chính trị huyện Đăk Hà đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2022.
 

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”

Đồng chí Chu Văn Hiền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lớp học

Tham gia Lớp có 88 học viên là đảng viên, đoàn viên, hội viên trực thuộc đảng uỷ cơ sở các xã, thị trấn.

Trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 28/3 đến ngày 30/3/2021), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu nội dung của 04 chuyên đề gồm: Vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên và Nhân dân trong thời kỳ mới.

Thông qua lớp học nhằm giúp cho người học nhận thức sâu sắc nội dung từng chuyên đề, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đạo đức cách mạng. Trên cơ sở đó, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu thực hiện và tạo sự chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống trong thời kỳ mới.

Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nguyễn Thị Thắm

Tin liên quan