A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Đăk Hà

ừa qua, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Tổ chức – Điều lệ, Ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Đăk Hà để khảo sát kết quả thực hiện thí điểm các mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh theo Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Đăk Hà

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Đăk Hà

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Huyện ủy Đăk Hà thông tin, tính đến ngày 31/12/2021, Đảng bộ huyện Đăk Hà có 61 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 44 chi bộ và 17 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy); 100% thôn, TDP có tổ chức Đảng. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, huyện có 05 cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 6 tổ chức chính trị - xã hội; 3 ban chuyên môn của HĐND huyện; 12 cơ quan chuyên môn của UBND huyện; 06 đơn vị sự nghiệp công lập và 38 đơn vị trường học với tổng số 1.565 cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, từ năm 2017 đến nay, huyện đã giải thể 01 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; sắp xếp, sáp nhập 45 thôn, TDP; tổ chức lại 05 đơn vị sự nghiệp công lập, 15 đơn vị trường học. Qua đó, giảm 39 vị trí cán bộ lãnh đạo và tinh giản biên chế đối với 44 cán bộ, công chức cấp huyện. Toàn huyện hiện có 5/11 xã, thị trấn có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND và có 16 chi bộ khu dân cư có Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, Tổ trưởng TDP.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng phụ trách Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Hoàng Hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của huyện Đăk Hà trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và các văn bản liên quan đến việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Góp phần làm sáng tỏ những chủ trương đúng đắn của Đảng khi triển khai các chủ trương sát, đúng, phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở các ý kiến của huyện tại buổi làm việc, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để đề xuất Trung ương có giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Tạo sự thuận tiện trong quá trình quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng tại cơ sở.

Trọng Nghĩa 

Tin liên quan