A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2023

Ngày 10/1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện chủ trì. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Chung – Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ hoạt động tín dụng chính sách năm 2023

Trong năm 2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội đồng quản trị NHCSXH cấp trên. Chủ động phối hợp với các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác tiếp tục tập trung nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là triển khai thực hiện cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Kiểm tra định kỳ hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Đăk La

Kết quả triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ, trong năm 2022, doanh số cho vay trên địa bàn huyện Đăk Hà đạt 138 tỷ 263 triệu đồng, với 3.196 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Đến hết tháng 12/2022, tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách toàn huyện đạt 502 tỷ 314 triệu đồng, tăng 54 tỷ 225 triệu đồng so với năm 2021 và đạt tỷ lệ tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương là 454 tỷ 460 triệu đồng; Nguồn vốn huy động tại địa phương là 28 tỷ 035 triệu đồng và nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân sách địa phương 20 tỷ 044 triệu đồng. Bên cạnh, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân 370 triệu đồng cho 13 hộ vay theo Đề án cho vay tiêu dùng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “hoạt động tín dụng đen” và 30 tỷ 960 triệu đồng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Qua đó, nâng tổng số hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn CSXH toàn huyện lên 9.594 hộ. Góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hội LHPN xã Đăk Ui sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng chính sách để thoát nghèo bền vững

Về chất lượng hoạt động của các tổ chức nhận ủy thác, đến ngày 31/12/2022 toàn huyện có 247 Tổ TK&VV đang hoạt động, trong đó: có 229 tổ loại tốt (chiếm 92,71%), 14 tổ xếp loại khá (chiếm 5,67%).

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Triển khai Kế hoạch năm 2023, huyện Đăk Hà tập trung rà soát, giải ngân kịp thời kế hoạch vốn. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt từ 10% trở lên. Gắn tăng trưởng tín dụng với nâng cao chất lượng tín dụng. Thực hiện tốt công tác thu nợ đến hạn để cho vay quay vòng và kiểm soát nợ quá hạn. Phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2% tổng dư nợ, chủ động giải ngân kịp thời các nguồn vốn thu hồi. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT trong việc giám sát và chỉ đạo hoạt động tín dụng của NHCSXH; kịp thời kiện toàn, củng cố thành viên Ban đại diện theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và kịp thời khắc phục những tồn tại, sai sót trong nghiệp vụ, đảm bảo hoạt động NHCSXH an toàn, hiệu quả; đảm bảo sự tham gia giám sát của xã hội, của chính quyền địa phương đến hoạt động tín dụng chính sách.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan