A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác QLBV và phát triển rừng 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 05/7, Huyện Đăk Hà tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Họp BCĐ công tác QLBV và PT rừng 6 tháng đầu năm 2023 3

Dự làm việc có đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Vương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các thành viên BCĐ công tác QLBV và phát triển rừng cấp huyện, xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Huyện Đăk Hà tiếp tục quán triệt nội dung “Chủ tịch UBND  xã, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra cháy rừng, mất rừng mà không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời”. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, huyện đã Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp về bảo vệ rừng tại gốc; công tác giao đất, giao rừng; chăm sóc rừng trồng năm 2021, 2022; rà soát quỹ đất, vận động nhân dân trồng rừng sản xuất, cây phân tán, cây dược liệu năm 2023. Chỉ đạo tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo trồng rừng các xã và thành lập Tổ kiểm tra rừng trồng năm 2021, 2022 trên địa bàn huyện; Tiếp tục duy trì các Chốt BVR tại các khu vực trọng điểm. Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định các vi phạm xảy ra tại xã Đăk Pxi, xã Đăk Ui và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trên địa bàn.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương tổ chức mở 02 đợt cao điểm tuần tra, truy quét, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo rà soát tham mưu kế hoạch công tác giao đất, giao rừng năm 2023, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Hạt Kiểm lâm Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, cây phân tán và dược liệu trên địa bàn. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, ký kết quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm và UBND các xã trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; Công tác phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định.

Theo đánh giá, số vụ vi phạm năm 2023 trên địa bàn huyện không tăng nhưng các vụ vi phạm được phát hiện có chiều hướng diễn biến phức tạp và hình thức tinh vi hơn. Công tác theo dõi, giám sát nguồn gốc gỗ nguyên liệu của các xưởng chế biến, cơ sở mộc dân dụng, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn. Phổ biến, hướng dẫn các cơ sở, xưởng chế biến cập nhật, thực hiện quy định trong truy xuất nguồn gốc theo thông tư 26/2022/TT-BNN&PTNT, ngày 30/12/2022 của Bộ NN&PTNT có hiệu lực từ 15/02/2023 đã được chú trọng thực hiện và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Về công tác trồng rừng và phát triển dược liệu, năm 2023, UBND huyện xây dựng kế hoạch trồng mới 370 ha rừng và 40.000 cây phân tán. Trên cơ sở đó, huyện đã chỉ đạo UBND các xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia trồng rừng, tổ chức rà soát quỹ đất có khả năng trồng rừng của địa phương và rà soát tính hợp pháp của các diện tích đất do người dân đăng ký trồng rừng, xây dựng dự toán dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, BCĐ công tác Quản lý, Bảo vệ và phát triển rừng huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác QLBV và phát triển rừng & PCCCR. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, vận động người dân tham gia nhận bảo vệ rừng, trồng rừng. Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng tại gốc, bảo vệ bằng được vốn rừng hiện có đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng và chăm sóc rừng trồng, cây dược diệu, cây phân tán năm 2023 đảm bảo lịch thời vụ, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì kêt luận cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Các thành viên BCĐ QLBV và Phát triển rừng các cấp triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chỉ đạo huyện về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo, Tổ CTLN QLBVR cấp huyện đối với Ban chỉ đạo, Tổ CTLN QLBVR cấp xã trong chỉ đạo, triển khai công tác QLBVPTR trên địa bàn. Các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức về công tác QLBVR, trồng rừng, cây phân tán năm 2023 và chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm 2021, 2022, 2023. UBND các xã, các đơn vị chủ rừng rà soát, xác định và tổ chức khoanh vùng trọng điểm thường xảy ra vi phạm về Luật Lâm nghiệp và có nguy cơ cao về cháy rừng, chú trọng đối với diện tích rừng mới trồng năm 2021, 2022, 2023 của các hộ gia đình để có kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp QLBVR&PCCCR. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao đất, giao rừng, đảm bảo diện tích rừng cung ứng DVMTR trên địa bàn được quản lý bảo vệ tốt, không để bị xâm hại. Các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành các bước để triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 trên địa bàn các xã đảm bảo tiến độ và lịch thời vụ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện và đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết; Sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, dụng cụ để tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất phát sinh trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quyết định giao đất, giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện; Theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các dự án có liên quan chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; Điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp theo đúng qui định; Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trách nhiệm để xảy ra vi phạm về công tác QLBVR, quản lý đất lâm nghiệp mà không có những giải pháp ngăn chặn kịp thời./.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan