A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Trong giai đoạn 2018 – 2023 phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Đăk Hà có sự lan tỏa rộng khắp. Hàng năm có gần 2.000 hộ nông dân đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay toàn huyện có hơn 1.550 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó gần 1.200 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 245 hộ cấp huyện, 106 hộ cấp tỉnh và 15 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Các hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ các  hội viên nông dân gần 2.000 ngày công lao động, hỗ trợ vật tư cây, con giống với giá trị trên 90 triệu đồng, giúp 28 hộ nông dân thoát nghèo.

Toàn huyện có hơn 1.550 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

       Trong giai đoạn 2023 – 2028 Hội Nông dân huyện Đăk Hà phấn đấu có từ 2.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trở lên hàng năm, trong đó 80% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để đạt được mục tiêu đề ra hội Nông dân huyện Đăk Hà tập trung hỗ trợ nông dân đầu tư vốn, công nghệ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sản lượng, giá trị hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nông dân. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường. Phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm cung ứng nguồn giống bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Thực hiện bình xét khách quan kết quả của từng hộ gia đình.  


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan