A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đăk Hà

Ngày 19/4, Đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do đồng chí Y Ngọc – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Đăk Hà. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trên địa bàn huyện Đăk Hà đang triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia là Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi. 

Qua đánh giá kết quả thực hiện các chương trình năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, hiện nay toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 3 xã đạt từ 13 đến 14 tiêu chí. Trong năm 2022 trên địa bàn huyện đã giảm được hơn 1.300 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 8,1% tổng dân số toàn huyện. Triển khai chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi huyện phấn đấu đến năm 2025 có 05 xã và 05 thôn thoát khỏi xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn các chương trình, năm 2022 huyện Đăk Hà đã giải ngân đạt 56,5% so với kế hoạch vốn tỉnh giao, số vốn còn lại huyện tiếp tục giải ngân trong năm 2023 theo đúng quy định. Năm 2023 huyện được tỉnh phân bổ 82 tỷ 800 triệu đồng, huyện Đăk Hà đang thực hiện các quy trình giải ngân đảm bảo tiến độ theo đúng định.

Quang cảnh buổi làm việc  

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã tập trung thảo luận và tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như chưa hướng dẫn cụ thể địa phương xây dựng phần mềm thu nhập thông tin thị trường lao động đảm bảo thống nhất đồng bộ. Chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện tiểu dự án 2, dự án 10 và chưa có hướng dẫn chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi.

Đồng chí Y Ngọc - phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả huyện Đăk Hà trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Y Ngọc - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện Đăk Hà trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ mục tiêu của các chương trình, tạo sự đồng thuận và tích cực, tự giác tham gia hưởng ứng thực hiện. Có các giải pháp phù hợp lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là tại địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Triển khai kịp thời các dự án được Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững theo thứ tự ưu tiên, giải quyết những vấn đế bức thiết và phục vụ nhu cầu sản xuất tại vùng ĐBDTTS.


Tin liên quan