A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 67 của HĐND tỉnh

Ngày 04/10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nghe Minh Hồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND, ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh tại huyện Đăk Hà.

Đồng chí Nghe Minh Hồng - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND, ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum áp dụng cho 4 nhóm đối tượng yếu thê như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật… để đầu tư sản xuất, buôn bán nhỏ. Mức cho vay tối đa không quá 30 triệu đồng/hộ. Thời hạn tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày nhận tiền vay với mức lãi suất cho vay 7,92%/năm và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Đăk Hà đã xét duyệt, giải ngân cho 42 hộ gia đình vay với tổng dư nợ 1 tỷ 100 triệu đồng. Đến tháng 10/2022, đã có 07 hộ trả nợ trước hạn với tổng số tiền 205 triệu đồng. Qua đánh giá, việc triển khai thực hiện Đề án đã có hiệu quả thiết thực, giúp các đối tượng yếu thế có điều kiện phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động cho vay lãi suất cao, tín dụng đen trên địa bàn huyện.

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay tại xã Đăk La

Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án còn hạn chế về đối tượng tiếp cận do nguồn vốn, định mức cho vay và mức lãi suất chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân. Một số tổ chức hội nhận ủy thác còn lúng túng trong việc xác định đối tượng cho vay.

Kết luận buổi giám sát, PCT HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã có tác động tích cực giúp các gia đình yếu thế khắc phục khó khăn đột xuất. Đặc biệt là các hộ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19. Qua đó đề nghị Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Đăk Hà và các tổ chức tín dụng nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nguồn vốn đến được với các đối tượng có nhu cầu. Chủ động kiểm tra, đánh giá sát, đúng hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn để đề xuất với tỉnh có những điều chỉnh kịp thời. Phát huy tối ưu hiệu quả kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian Nghị quyết số 67 còn hiệu lực.


Tin liên quan