A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thăm trang trại Sầu riêng, Mắc ca tại xã Đăk Hring

Sáng 02/4, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi thăm, khảo sát trang trại canh tác Sầu riêng và Mắc ca hữu cơ tại xã Đăk Hring. Cùng đi có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn; Lãnh đạo xã Đăk Hring.

Đòng chí Chủ tịch UBND huyện thăm trang trại hữu cơ tại xã Đăk Hring

Trang trại Sầu riêng – Mắc ca tại xã Đăk Hring có tổng diện tích gần 20 hecta với quy trình chăm sóc khoa học, hiện đại. Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn hữu cơ bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Sản phẩm đưa ra thị trường được đăng ký nhãn hiệu, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về hàm lượng dinh dưỡng, dư lượng chất bảo vệ thực vật và đảm bảo an toàn thực phẩm…

 
Trang trại Sầu riêng, Mắc ca tại xã Đăk Hring được sản xuất theo quy trình hữu cơ, bền vững

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận tiềm năng, tính khả quan của mô hình. Qua đó, đề nghị các đơn vị chuyên môn và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền người dân tham quan, học tập để nhân rộng mô hình. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào DTTS chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, thay thế dần các diện tích cây trồng già cỗi, năng suất thấp; Tăng cường áp dụng KHKT, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm. Xây dựng Kế hoạch và lộ trình cụ thể để tăng diện tích cây Mắc ca, Sầu riêng, hình thành các mô hình chuyên canh cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Tạo việc làm và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan