A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Chính trị huyện Đăk Hà tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” năm 2023.

Thực hiện kế hoạch số 06-KH/TTCT, từ ngày 22-24/02, Trung tâm Chính trị huyện Đăk Hà tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 76 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư và các đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chu Văn Hiền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt tại Lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 03 ngày, các học viên sẽ được các đồng chí Báo cáo viên, giảng viên kiêm chức Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt 04 chuyên đề, trong đó: Chuyên đề 1. Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta do đồng chí Chu Văn Hiền – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt; Chuyên đề 2. Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế do đồng chí Siu Kim Xuân – Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện quán triệt; Chuyên đề 3. Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và trận địa tư tưởng văn hóa do đồng chí Nguyễn Thị Thắm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt; Chuyên đề 4. Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh do Đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVBTVHU, Trưởng Công an huyện Đăk Hà quán triệt.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, thông tin về vấn đề chung của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan