A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy

Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 11 Huyện ủy Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các phòng ban cơ quan đơn vị huyện và các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

            Tại Hội nghị báo cáo viên đã phổ biến quán triệt Nghị quyết số 23 – NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Nghị quyết số 16 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum về quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TU ngày 23/8/2022 của BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 08 – NQ/HU ngày 25/10/2022 của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024, kế hoạch thực hiện NQ về xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024.

Đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu tại HN 

           Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư Huyện ủy quán triệt việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các đồng chí tham gia hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực theo nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

 


Tin liên quan