A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Đăk Hà khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/11, HĐND huyện Đăk Hà khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND huyện liên quan đến phát triển KT – XH năm 2022 và giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Đăk Hà khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Ka Ba Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã xem xét, thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh nguồn vốn đối với danh mục công trình tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà. Nghị quyết về việc phân khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2022. Nghị quyết về chủ trương bố trí vốn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2022 để lồng ghép, đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu dân cư tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

UBND huyện trình các nội dung tại kỳ họp
Các Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Ka Ba Thành nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị, sau kỳ họp, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đi vào thực tiễn. Phát huy vai trò của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND huyện, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết.


Tin liên quan