A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra điều kiện tổ chức đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tại huyện Đăk Hà

Chiều ngày 27/9, đoàn công tác UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã làm việc tại huyện Đăk Hà để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tại huyện Đăk Hà

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà và các tổ chức thành viên đã bám sát chương trình toàn khóa để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP – AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự ngày hội Đại đoàn kết  toàn dân tộc
năm 2022 tại thôn 4, xã Đăk La

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu Huyện ủy Đăk Hà ban hành các văn bản lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 22, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc UBMTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tổ chức quán triệt, hướng dẫn UBMTTQ cấp xã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần tham gia Đại hội. Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận cấp thôn, TDP chuẩn bị các điều kiện tổ cức Hội nghị Ban công tác mặt trận theo đúng quy trình quy định.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tại huyện Đăk Hà

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 của huyeenj Đăk Hà. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam huyện, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền cho chủ trương thống nhất các nội dung tiến hành tổ chức Đại hội như: Chương trình, kịch bản điều hành; Cơ cấu nhân sự; Số lượng, thành phần đại biểu tham dự… Dự kiến, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2024


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan