A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đăk Hà phổ biến, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Nghị quyết, Quy định, Kế hoạch của Đảng

Ngày 16/5, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Nghị quyết, Quy định, Kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy. Đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì khai mạc Hội nghị. Dự tại điểm cầu trung tâm (Hội trường 24/3) có đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm 1 điểm cầu trung tâm tại Hội trường 24/3 và các điểm cầu trực tuyến tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Các Đại biểu dự Hội nghị quán triệt

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quán triệt Quy định số 132 – QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án; Kế hoạch số 131 – KH/TU, ngày 04/3/2024 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 44 – NQ/TW, ngày 24/11/2023 và Chương trình số 79 – CTr/TU, ngày 09/4/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đăk Hà phổ biến, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

Bên cạnh, các Đại biểu được quán triệt Quy định số 131 – QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quyết định số 1081 - QĐ/TU, ngày 19/2/2024 của BTV Tỉnh ủy về quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết tố cáo của chi bộ; Quán triệt Kế hoạch số 140 – KH/TU, ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27 – CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan