A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học (lần thứ nhất) sách Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1994-2020

Hội thảo lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Hà

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐU, ngày 24-11-2022 của Đảng ủy thị trấn về Biên soạn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Hà. Đảng ủy thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1994 - 2020, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch sưu tầm, biên soạn. Đồng thời, đề xuất Ban Tuyên giáo Huyện ủy thành lập Tổ Biên soạn sách để triển khai nhiệm vụ sưu tầm, biên soạn theo kế hoạch. Trên cơ sở Đề cương chi tiết sách Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Hà, giai đoạn 1994 - 2020, Tổ Biên tập, Tổ Biên soạn tiến hành sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, tổ chức biên soạn chặt chẽ, đúng quy trình.

Về bố cục, Sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Hà giai đoạn 1994 – 2020 gồm có 4 chương. Cụ thể:

Chương I: Khái quát về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thủy văn, đất đai; đặc điểm về kinh tế- văn hóa- xã hội; đặc điểm về dân cư, dân tộc, tôn giáo, văn hóa; đặc biệt là quá trình hình thành và phát triển của thị trấn Đăk Hà qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Khai - Nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Đăk Hà tham gia ý kiến tại Hội thảo

Chương II: Địa bàn thị trấn Đăk Hà trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975. Thể hiện tinh thần đoàn kết của quân và dân các dân tộc thuộc địa bàn thị trấn Đăk Hà ngày nay một lòng theo Đảng, đấu tranh, chiến đấu, đập tan các chiến lược của Đế quốc Mỹ xâm lược bảo vệ quê hương, đất nước.

Chương III: Khắc phục hậu quả chiến tranh; khôi phục, xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị (1975 - 1994). Những năm đầu sau chiến tranh, giai đoạn (1975 - 1986), cùng với niềm vui chung của đất nước, chính quyền cách mạng ra đời, đã là nguồn lực về tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yên tâm chung tay xây dựng cuộc sống mới; đồng thời bước vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và từng bước ổn định đời sống. Trong giai đoạn này, các đơn vị quân đội (các Trung đoàn, tiền thân của các nông trường, Công ty 731, 701, 734... sau này) cũng có mặt, cùng với Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, tiễu trừ lực lượng phản động FULRÔ, khôi phục kinh tế. Giai đoạn (1986 - 1994), bước đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới của Đảng về đổi mới đất nước, địa phương đã gặt hái được nhiều thành quả tích cực trên tất cả các mặt về kinh tế, văn hóa- xã hội, ổn định quốc phòng- an ninh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Đăk Hà tham gia ý kiến tại Hội thảo

Chương IV: Đảng bộ thị trấn Đăk Hà ra đời, lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1994 - 2020). Ngày 24 tháng 3 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 26/CP về việc thành lập huyện Đăk Hà và thị trấn Đăk Hà. Theo đó, thị trấn Đăk Hà được thành lập trên cơ sở 2.250 ha diện tích tự nhiên, với 9.957 nhân khẩu của xã Hà Mòn, gồm các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (nông trường Đăk Uy II, nông trường 701, xí nghiệp chăn nuôi, nông trường Đăk Uy III) và thôn Long Loi.  Ngay sau khi có Nghị định của Chính phủ về thành lập thị trấn Đăk Hà, ngày 26/7/1994, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã có Quyết định số 59-QĐ/HU về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Đăk Hà. Đồng thời, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn lâm thời gồm 11 đồng chí. Đến cuối năm 1994, toàn Đảng bộ thị trấn có 7 chi bộ, với 161 đảng viên. Tháng 8/1994 thị trấn Đăk Hà đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt đơn vị hành chính thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, thị trấn Đăk Hà ngày càng phát triển hiện đại văn minh

Từ năm 1994 đến nay, Đảng bộ thị trấn Đăk Hà đã trải qua 6 kỳ đại hội. Qua những chặng đường lịch sử kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ thị trấn Đăk Hà đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn của một địa phương có xuất phát điểm thấp, nhưng đã vươn lên giành được những thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị, xứng tầm với vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của một huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh, sách Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Hà giai đoạn 1994 – 2020 có thêm phần Kết luận, phần phụ lục đánh giá tổng quát những kết quả đạt được sau hơn 25 năm được thành lập, xây dựng và phát triển thị trấn Đăk Hà, rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ qua 6 nhiệm kỳ Đại hội.

Tại Hội thảo, các Đại biểu đã thảo luận, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua các thời kỳ. Những thuận lợi, khó khăn và nỗ lực của tập thể BCH Đảng bộ trong từng giai đoạn cụ thể. Đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự kiện về các nhân vật, sự kiện gắn với quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; các phong trào thi đua, các gương điển hình tiêu biểu qua các kỳ đại hội của Đảng bộ thị trấn từ năm 1994 đến năm 2020.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, tham luận tại Hội thảo Khoa học lần thứ Nhất, Ban Biên soạn Sách Lịch sử Đảng bộ thị trấn Đăk Hà sẽ tiếp tục gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, sưu tầm, khai thác hiệu quả các nguồn sử liệu có liên quan; các sổ ghi chép cá nhân về thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, các hình ảnh tiêu biểu có liên quan đến Đảng bộ trên các lĩnh vực, trong các giai đoạn đến nay (nếu có). Đồng thời tiếp tục đồng hành với Ban Chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện, xuất bản, tuyên truyền và giới thiệu Cuốn sách.

Xuân Sáng

 

 


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan