A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học (lần thứ hai) sách Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn, giai đoạn 1985 – 2020

Ngày 03/8, Đảng ủy xã Hà Mòn (huyện Đăk Hà) tổ chức Hội thảo Khoa học (lần thứ hai) sách Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn, giai đoạn 1985 – 2020. Dự Hội thảo có đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Chu Văn Hiền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Các thành viên Ban Biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn giai đoạn 1985 – 2020.

Ban Biên tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Đại biểu tham gia Hội thảo

Xã Hà Mòn được thành lập ngày 01/02/1985, trên cơ sở tách ra từ xã Đăk La của thị xã Kon Tum theo Quyết định 26/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Tổng diện tích tự nhiên là 7.500 ha gồm 06 làng đồng bào dân tộc thiểu số là Đăk Wớt, Kơ Tu, Đăk Yo, Đăk Mút, Kon Gung, Long Loi với dân số trên 4.750 người, trong đó đa số là đồng bào Banar và công nhân thuộc các nông trường đóng trên địa bàn xã. Ngày 24/3/1994 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/NĐ-CP về thành lập huyện Đăk Hà trên cơ sở 02 xã Đăk Pxi, Đăk Hring của huyện Đăk Tô; 04 xã Ngok Réo, Đăk Ui, Đăk La và Hà Mòn của thị xã Kon Tum, xã Hà Mòn chính thức trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc biên soạn và hoàn thành cuốn sách
Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn giai đoạn 1985 - 2020

Về bố cục, sách Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn, giai đoạn 1985 - 2020 có 4 chương, cụ thể:

Chương I tập trung làm rõ khái quát về vùng đất, con người và các phong trào đấu tranh của nhân dân xã Hà Mòn trước năm 1954 như: Quá trình hình thành đơn vị hành chính; Hoạt kinh tế, văn hóa và quan hệ xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc xã Hà Mòn; Truyền thống đấu tranh và yêu nước của đồng bào các dân tộc xã Hà Mòn giai đoạn trước năm 1954.

Chương II, chương III tập trung làm rõ quá trình đấu tranh cách mạng trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước dưới chính sách tố cộng, diệt cộng của Mỹ - Nguỵ (1954 – 1960) và tham gia chống các chiến lược chiến tranh của Mỹ (1960 – 1972). Tham gia bảo vệ vùng giải phóng, tiến tới giải phóng hoàn toàn quê hương (1972 – 1975) và khắc phục hậu quả chiến tranh, Đấu tranh chống bọn phản động Fulrô, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất giai đoạn 1975 – 1984.

Chương IV làm rõ quá trình thành lập Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Triển khai có hiệu quả công tác lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới và xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 1985 – 2020. Trong đó, Đảng bộ xã đã lãnh đạo quán triệt, triển khai đường lối đổi mới của đảng, từng bước vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và những thành tựu bước đầu trong việc triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1994); Lãnh đạo củng cố hệ thống chính trị; mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh (1995 - 2000); Lãnh đạo tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng xã Hà Mòn phát triển vững mạnh, toàn diện (2000 - 2010)

Chương V về quá trình lãnh đạo xây dựng thành công nông thôn mới (2010 - 2020) tập trung làm rõ những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Lãnh đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hà Mòn khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân xã Hà Mòn trong việc xây dựng xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Chu Văn Hiền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện úy tham gia ý kiến tại Hội thảo
Đại biểu đại diện Công ty Cà phê Đăk Uy tham gia ý kiến tại Hội thảo

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, Đảng bộ Hà Mòn luôn giữ vững truyền thống, được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đánh giá cao, nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tại Hội thảo, các Đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; Nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm điều chỉnh, bổ sung các dữ liệu về lịch sử, kinh tế - văn hóa – xã hội trong từng giai đoạn. Trong đó, làm rõ những quan điểm, chủ trương mang tính đột phá nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

Hội thảo Khoa học lần thứ hai sách Lịch sử Đảng bộ xã Hà Mòn giai đoạn 1985 - 2020

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội thảo, Ban Biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã sẽ tiếp thu, hoàn thiện để xuất bản nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 – 24/3/2024). Qua đó, phục vụ công tác giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Khơi dậy ý thức tự hào, tự tôn dân tộc để chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển địa phương ngày càng văn minh giàu đẹp.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan