A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 05 và 06/122, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại huyện Đăk Hà
Các Đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết

 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm cầu Trung ương tại Hà Nội với 11.632 điểm cầu các cấp trên toàn quốc. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại tỉnh Kon Tum có 13 điểm cầu ở Hội trường Ngọc Linh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh và 10 huyện, thành phố của tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Đăk Hà có đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong Thường trực, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện. Bên cạnh, Hội nghị được kết nối với điểm cầu trực tuyến của 11/11 xã, thị trấn.

Các Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường 24-3

Trong 2 ngày, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, các chuyên đề, nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, Kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các chuyên đề bao gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau chương trình 2 ngày làm việc, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương dành 0,5 ngày để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan