A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ XII, khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 7/4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ XII, khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy chủ trì. Dự có đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện.

Tại Hội nghị đã trình tờ trình số 168 – TTr/HU ngày 5/4/2023 của BTV Huyện ủy xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 của Huyện ủy; Tờ trình số 169 - TTr/HU ngày 5/4/2023 của BTV Huyện ủy xin ý kiến đối với dự thảo quy chế làm việc của Huyện ủy khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình số 170 - TTr/HU ngày 5/4/2023 của BTV Huyện ủy xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình số 171 -  TTr/HU ngày 5/4/2023 của BTV Huyện ủy xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo 05 năm thực hiện kế hoạch số 62-KH/HU ngày 6/11/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà về thực hiện Chương trình số 42/CTr/TU ngày 12/10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 03/06/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Quang cảnh Hội nghị 
Các đại biểu dự Hội nghị 

          Trình bày Tờ trình số 172 TTr/HU ngày 5/4/2023 của BTV Huyện ủy xin ý kiến đối  với dự thảo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/HU ngày 11/1/2021 của BCH Đảng bộ huyện khóa VI về lãnh đạo phát triển thương hiệu “ phê Đăk ” vươn tầm Quốc tế giai đoạn 2020 – 2025 có định hướng đến năm 2030. Tờ trình số 173 - TTr/HU ngày 5/4/2023 của BTV Huyện ủy xin ý kiến đối với dự thảo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/HU ngày 11/1/2021 của BCH Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2020 – 2025 định hướng đến năm 2030. Tờ trình số 174 - TTr/HU ngày 5/4/2023 của BTV Huyện ủy xin ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa VII “về công tác dân số trong tình hình mới” báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về “tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”. Tờ trình số 162 - TTr/HU ngày 16/32023 của BTV Huyện ủy xin ý kiến không kiểm tra, đưa ra khỏi Chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 đối với nội dung kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai tài nguyên và môi trường. Báo cáo số 446 – BC/HU ngày 5/4/2023 của BTV Huyện ủy về một số nội dung, công việc của BTV Huyện ủy chỉ đạo giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 11 và một số chỉ đạo trọng tâm của BTV Huyện ủy tập trung giải quyết từ Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 đến Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị 

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh những nội dung tờ trình, báo cáo tại Hội nghị lần này là những vấn đề hết sức quan trọng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung tờ trình, báo cáo. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất.

 

 


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan