A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đăk Hà

Ngày 01/12, BCH Đảng bộ huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị đột xuất để cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2022 và các tờ trình liên quan đến phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Ka Ba Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đăk Hà
Các Đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã cho ý kiến đối với các Dự thảo Báo cáo của Huyện ủy về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát trển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; Dự thảo kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 của Huyện ủy, BTV Huyện ủy Đăk Hà. Tờ trình về việc xin ý kiến BCH Đảng bộ huyện đối với dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công phân cấp ngân sách huyện năm 2023; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

BTV Huyện ủy xin ý kiến đối với Dự thảo chương trình hành động các Nghị quyết của Trung ương

Bên cạnh, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các Dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Đăk Hà thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đău nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao”, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã được xác định tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng; giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng các xã đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương trong giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các vụ việc phát sinh tại cơ sở; hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hướng đến chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum và mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023.

 


Tin liên quan