A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND huyện tổ chức Phiên họp giải trình lần thứ 2, Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 15/5, HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp giải trình lần thứ II,  năm 2024 đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giảm sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện.

HĐND huyện khóa VI ổ chức Phiên họp giải trình lần thứ hai, năm 2024

Dự phiên họp giải trình có đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Minh Vương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn của huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự phiên họp

Chủ trì Phiên họp, thường trực HĐND huyện đã tiếp thu nội dung giải trình, làm rõ việc giải quyết và chỉ đạo giải quyết đơn của công dân, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Đề nghị nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, quy trình, thủ tục trong việc triển khai dự án khai thác quỹ đất để đầu tư cơ sở hạ tầng và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả, tăng nguồn thu cho huyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Vương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện giải trình làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách

Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường và Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị báo cáo đầy đủ, chi tiết, cụ thể các nội dung giải trình về những vân đề có liên quan thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Minh Vương – Phó Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền phụ trách.

Thường trực HĐND huyện tiến hành chất vấn các cơ quan chuyên môn của huyện về những vấn đề được nêu ra trong phiên họp
Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện giải trình các nội dung liên quan

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự tích cực vào cuộc của UBND huyện và các nhành chuyên môn đối với những nội dung trình bày tại phiên họp. Qua đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án liên quan đến công tác Quy hoạch – xây dựng; Ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các Dự án thúc đẩy phát triển Kinh tế - xã hội; Đối với HĐND cấp xã, cần phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác giám sát, đôn đốc thực hiện các Dự án theo Kế hoạch.

Đồng chí Phạm Văn Lập - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên họp giải trình

Bên cạnh đó, căn cứ Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND, ngày 01 tháng 12 năm 2015; Nghị quyết số 594 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp. Thường trực HĐND huyện yêu cầu các Ban HĐND huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và báo cáo giải trình được trình bày tại phiên họp, chủ động tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế việc triển khai, tổ chức thực hiện đối với các nội dung, yêu cầu giải trình cụ thể, chi tiết. Kịp thời đề xuất với Thường trực HĐND huyện những nội dung còn vướng mắc để HĐND huyện tiếp tục xem xét, cho ý kiến. Qua đó, thực hiện tốt vai trò Giám sát của HĐND huyện, các ban HĐND huyện đối với công tác quản lý nhà nước trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan