A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao ban các tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy Quý III

Ngày 11/10, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng quý III nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo Quốc phòng An ninh, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; chỉ đạo UBND huyện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án và chỉ tiêu được UBND tỉnh giao như: Đề án phát triển rừng tập trung và trồng cây phân tán; khống chế dịch bệnh trên đàn gia súc; Phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương… Bên cạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội huyện giữ được tốc độ phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý thu – chi ngân sách được đảm bảo. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển cây dược liệu, xây dựng chuỗi liên kết tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm đạt nhiều kết quả.Các lĩnh vực kinh doanh, thương mại – dịch vụ được khôi phục và phát triển ổn định; Chủ trương phát triển ngành du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương có những bước tiến mới. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt nhiều kết quả. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới tiếp tục nhận được sự đồng thuận ca, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân…

Đồng chí Lưu Duy Khanh - PBT Thường trực huyện ủy chủ trì kết luận Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Huyện ủy, BTV Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch phát triển KT – XH năm 2023 của huyện để triển khai phù hợp với thực tiễn các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu – chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi cho các nhiệm vụ cấp thiết. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát huy chuỗi liên kết, nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu theo kế hoạch năm; Chủ động triển khai các phương án liên kết, luân chuyển lao động, hỗ trợ người dân trong vụ thu hái Cà phê. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống. Nhất là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào  DTTS để người DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 – 24/3/2024).

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan