A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ kiểm tra kết quả xây dựng thôn (làng) nông thôn mới tại xã Đăk Long

          Chiều ngày 21/8, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh uỷ viên; Bí thư Huyện uỷ đã đi kiểm tra kết quả xây dựng thôn Pa Cheng xã Đăk Long đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới trong vùng DTTS.

       

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hộ gia đình thôn Pa Cheng 

  Thôn Pa Cheng có 185 hộ với 1.043 nhân khẩu. Tổng diện tích gieo trồng khoảng 431 héc ta. Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” giai đoạn 2021-2025. Ban phát triển thôn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Trong đó chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, yêu cầu của Chương trình xây dựng NTM, thực hiện phương châm “huy động nội lực tại chỗ là chính”, tiếp tục coi trọng vai trò làm chủ của người dân. Tổng kinh phí đã thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023 là hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 90 triệu đồng. Đến cuối năn 2022 thôn đạt 10/10 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và được UBND huyện công nhận.

 
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với BTV Đảng uỷ xã 

         Qua kiểm tra thực tế tại một số hộ gia đình và làm việc với BTV Đảng uỷ xã Đăk Long, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh uỷ viên; Bí thư Huyện uỷ đề nghị Đảng uỷ xã phát huy vai trò lãnh đạo, định hướng với những chủ trương cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương để nâng cao các tiêu chí thôn Pa Cheng đã đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới trong vùng DTTS. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Đăk Long về đích xã NTM. Trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bảo vệ môi trường. Huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư, người dân, doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. 


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan