A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

Ngày 08/5, đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc

Dự buổi làm việc có đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư TT Huyện ủy; Đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Thế Quyền - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận HU, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả nhiệm vụ từ đầu năm đến nay

Từ đầu năm đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được củng cố; các phong trào, các cuộc vận động được quan tâm; công tác chăm lo tết cho người nghèo và đồng bào dân tộc được quan tâm đúng mức việc giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục được coi trọng, các Phong trào, các cuộc vận động được đẩy mạnh, nhất là cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân...Đồng chí Nguyễn Thị Liên – Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên. Chia sẻ với những khó khăn của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lưu Duy Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy lãnh đạo huyện phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chíPhạm Thị Thương - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên bám nắm, sâu sát với cơ sở để thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động. Chú trọng tính hiệu quả, thiết thực đối với từng đối tượng, lĩnh vực, từng nhóm nhiệm vụ chính trị cụ thể. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, Hội viên và nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự vào cuộc của cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, quy chế phối hợp với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn; Nâng cao hiệu quả, vai trò trách nhiệm trong công tác giám sát và phản biện xã hội; Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân để định hướng dư luận xã hội, tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, BTV Huyện ủy giải pháp giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là phong trào chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh và cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS; Nắm chắc các nội dung trọng tâm của các Nghị quyết, Đề án, dự án phát triển KT – XH để triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, sát với thực tiễn xã hội của từng địa phương. Nêu cao vai trò tập hợp, đoàn kết của các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan