A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

Căn cứ Công văn số 84/STNMT-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà như sau:

Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân, hậu quả, giải pháp?
Ảnh minh họa

- Số điện thoại và địa chỉ thư điện tử: Số điện thoại: 0976724546; Thư điện tử đường dây nóng: duongdaynongmoitruong.dakha@kontum.gov.vn. Việc tiếp nhận thông tin đường dây nóng thực hiện thông suốt, liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Nội dung thông tin tiếp nhận thông qua đường dây nóng, gồm: (1) Thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử; (2) Tên tổ chức, cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây ô nhiễm môi trường (nếu xác định được); (3) Thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc; (4) Địa điểm, vị trí của vụ việc; (5) Mô tả loại hình ô nhiễm (nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn); tính chất, mức độ vụ việc (xảy ra tức thời, đột xuất hay thường xuyên, liên tục); phạm vi, mức độ ô nhiễm hoặc thông tin về biến đổi hiện trạng chất lượng môi trường có khả năng do hành vi xả chất thải gây ra; (6) Những bằng chứng kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu và hồ sơ khác (nếu có); (7) Các thông tin khác (nếu có).

Đồng thời, UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn tổ chức niêm yết thông báo này tại trụ sở làm việc và Hội trường thôn, TDP để Nhân dân được biết, thực hiện.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan