A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thăm tặng quà cho già làng, người có uy tín trong vùng DTTS

  

Thăm tặng quà cho già làng, người có uy tín tại xã Đăk Pxy

Tại các điểm đến thăm, tặng quà lãnh đạo huyện Đăk Hà ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của các Già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Già làng, người có uy tín tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm ở khu dân cư, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín để vận động, tuyên truyền, cùng bà con nhân dân thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương,  vận động nhân dân hăng hái lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Thăm tặng quà cho già làng, người có uy tín tại xã Đăk Hring 
Thăm tặng quà cho già làng, người có uy tín tại xã Đăk Long 

Các già làng, người có uy tín bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà trong thời gian qua và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo huyện đối với nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan