A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, trong những năm qua huyện Đăk Hà đã quan tâm triển các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện.

Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình đạt và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm 78,5% tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện, 83/84 tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”,  trong đó 18 thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liền, 10/11 xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Toàn huyện hiện có có 57 nhà rông truyền thống, 43 nhà văn hoá, hội trường thôn, tổ dân phố, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được công nhận hương ước, quy ước ở khu dân cư.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 huyện Đăk Hà chú trọng vận động nhân dân đóng góp xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao tại các xã vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả phong trào ở các cấp.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan