A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết kế hoạch phối hợp hướng dẫn đăng ký, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Công an huyện – Huyện đoàn – Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đăk Hà đã ký kết kế hoạch phối hợp phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Đăk Hà. Dự có đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện; Tổ công tác Đề án 06 huyện Đăk Hà.

         Kế hoạch phối hợp được ký kết với lộ trình, nội dung và các chỉ tiêu cụ thể như giai đoạn 01 đến ngày 31/7/2023 tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh mức độ 01, mức độ 02 cho công dân đủ điều kiện ở mỗi địa bàn cấp xã được ít nhất từ 50% chỉ tiêu trở lên, trong đó, số lượng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 được kích hoạt đạt ít nhất 10.000 công dân đủ điều kiện. Bảo đảm 100% cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, đoàn viên, hội viên phụ nữ có tài khoản định danh điện tử mức độ 02; sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc tài khoản dịch vụ công quốc gia để truy cập, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Mỗi đoàn viên, hội viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hướng dẫn cài đặt, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 01 hoặc mức độ 02 cho tối thiểu 10 người dân trở lên; hướng dẫn đăng ký thành công tài khoản dịch vụ công quốc gia cho tối thiểu 05 người dân trở lên. Thành lập “thí điểm” các mô hình Tổ, Đội xung kích, tình nguyện hỗ trợ thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và các thủ tục hành chính trực tuyến tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư đủ điều kiện.

Quang cảnh Hội nghị 

       Giai đoạn 02 từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/12/2023. Hướng dẫn đăng ký, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh mức độ 01, mức độ 02 cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện. Tiếp tục nhân rộng các mô hình Tổ, Đội xung kích, tình nguyện hỗ trợ thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và các thủ tục hành chính trực tuyến tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn toàn huyện. Giai đoạn 03 từ ngày 01/01/2024 đưa nội dung tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến vào nội dung thực hiện thường xuyên trong triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội hằng năm. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng để phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội hằng năm. Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình Tổ, Đội xung kích, tình nguyện hỗ trợ thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và các thủ tục hành chính trực tuyến tại các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn huyện.

        Để đạt được những chỉ tiêu đã đề ra đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện; Tổ công tác Đề án 06 huyện Đăk Hà đề nghị Công an huyện Đăk Hà và Công an các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với tổ chức cơ sở Đoàn, Hội LHPN thành lập các tổ công tác tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID. Duy trì hoạt động tốt các Tổ thanh niên xung kích chuyển đổi số cộng đồng đã thành lập trên địa bàn 11 xã, thị trấn.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan