A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Đăk Hà khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 9/3, HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm lấy ý kiến, thông qua các nghị quyết về giải quyết những vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Dự có đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy; phó Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh phiên họp 
Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà; nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2035 và nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối với một số danh mục công trình và bổ sung danh mục bố trí vốn thanh toán các chi phí sau quyết toán dự án hoàn thành tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  
Đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện Phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp Đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

 

 


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan