A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số

Ban chỉ đạo cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện Đăk Hà đã kiểm tra công tác triển khai cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết số 07-của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Đến nay 100% xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với điều kiện tại cơ sở. Các tổ chức chính trị xã hội chủ động triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình điểm. Qua đánh giá cuộc vận động đã giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt được các chủ trương của cấp ủy đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các điển hình tiêu biểu, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện Cuộc vận động. Đến nay 57% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững43% hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất và 4% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Kiểm tra thực hiện CVĐ tại xã Đăk Long 

Qua 02 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động huyện Đăk Hà đã xây dựng được 103 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thu hút 2.555 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia với tổng kinh phí hơn 3.5 tỷ đồng. Qua triển khai nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa trong đồng bào dân tộc thiểu số giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tổ chức lao động sản xuất hiệu quả và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

 


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan